DDP - Místní poplatek ze psů

Vložení a oprava údajů
     Vkládání údajů o psu (známka, rasa, roční předpis, atd.), majiteli a organizaci při zápisu do programu a možnost jejich editace.

Konto
     Konto poplatníka slouží k evidenci účetních dokladů. Konto je podrobněji popsáno v programu DDP.

Generování splátek
     Funkce generování splátek zajišťuje generování splátkového plánu na základě výše předpisu a data, od kdy začíná poplatková povinnost za psa.

Generování předpisů
     Následuje po vytvoření splátkového plánu. Program vygeneruje účetní doklady - předpisy, a to k zadanému datu.

Generování složenek
     Funkce generování složenek je dalším krokem po vygenerování předpisů. Složenky se generují do programu Složenky (nebo do jiného programu na zpracování složenek), kde se následně zpracují (tisk nebo vytvoření datového souboru pro poštu).© 2002, Accelerando, R-Info s.r.o. All Rights Reserved.