ISMÚ - JAVA - Složenky

     Nová verze programu Složenky komplexně řeší evidenci a distribuci složenek.

     Program Složenky lze využívat v činnosti každého úřadu od menších měst až po velká města, pro činnost okresních úřadů, komunálních podniků a organizací zabývajících se územní správou.

     Program je přizpůsoben pro pružnou práci s různými typy složenek.

Vytváření složenek
     - ruční zadávání nové složenky
     - import z jiného programu (DDP, SOC).

Evidence složenek s možností rozdělení do skupin
     V nastavení skupiny může uživatel definovat název skupiny, bankovní údaje a adresu organizace (např. městského úřadu). Tyto údaje lze kdykoliv opravovat. počet skupin v programu je neomezený. Skupinu lze používat opakovaně do doby, kdy již nebude potřeba. V tomto případě program umožňuje skupinu odstranit.

Aktualizace údajů
     Každou složenku je možno individuálně opravit. Opravy se vztahují jak na údaje o poplatníkovi (např. osobní údaje), tak i na údaje o příjemci platby (např. adresa zadavatele, číslo účtu, konstantní symbol, atd.).

Označení složenek
     V celém programu lze pracovat se všemi položkami ve skupině nebo jen s určitým výběrem. Tato funkce je využita i při pozdějším tisku.

Nastavení parametrů
     Nastavení parametrů pro generování složenek typu A-V a H (VDS) je oddělené. Parametry pro VDS soubory obsahují údaje o podavateli a údaje pro sazby s možností zavést kontrolu čísel. Parametry pro soubor složenek A-V obsahují číslo klienta, směrový a transakční kód.

Úpravy poštovného (manipulační poplatek)
     Poštovné lze nastavit dle aktuálního sazebníku pošty.

Příprava složenek pro tisk
     Jsou-li složenky v pořádku a připraveny pro výstup pro poštu, může uživatel vygenerovat soubor opět s označenými nebo všemi položkami, který uloží do připraveného adresáře v definovaném formátu. Toto platí jak pro složenky typu A-V, tak i VDS. Nyní stačí uložený soubor zkopírovat na disketu a doručit poště, která složenky vytiskne, resp. realizuje platby.

Generování složenek typu A-V a H (VDS (výstupní datový soubor)

Tisk složenek typu A-V
     Tisk složenek umožňuje tisknout všechny složenky nebo jen označené položky včetně kontroly uvedené sumy. To znamená, že pokud dochází k vyplácení určité sumy, existuje kontrola, zda uvedená část výběru složenek pro tisk při součtu cen opravdu tuto částku splňuje. Pokud tomu tak není, došlo k chybě a je nutná oprava. Pro potřeby tisku složenek typu A-V je zde také místo pro nastavení pozic jednotlivých položek složenky. Tato volba zajišťuje v případě změny vzhledu formuláře složenek jeho operativní úpravu přímo uživatelem.

Tisk průvodek
     Tisk průvodek slouží nejen ke kontrole počtu vytištěných složenek, ale i kontrole uvedených částek, poštovného, atd.

Tisk seznamu adresátů
     Vytiskne se seznam všech lidí v dané skupině včetně adresy a stanovené částky k aktuálnímu dni.© 2002, Accelerando, R-Info s.r.o. All Rights Reserved.