ISMÚ - Volby

     Modul Volby (VOL) umožňuje uživatelům organizačně zajistit volební přípravy a agendu kolem nich. Je zde možné specifikovat volební okrsky, vést stálý i mimořádný voličský seznam, tisknout tyto seznamy.

Kartotéky modulu zahrnují
     - volební okrsky - zde je možné zadat název a číslo volebního okrsku, určit jeho volební místo, definovat adresy, jež do daného volebního okrsku patří
     - volební seznam - zápis, oprava údajů o voličích, případně jejich vyřazení, možnost doplnit údaje o vystavení volebního průkazu
     - seznam členů okrskových komisí - zápis, oprava údajů o členech volebních okrskových komisí s upřesněním, ke kterému volebnímu okrsku patří, kterou politickou stranu zastupují, atd.

Tiskové výstupy umožňují
     - tisknout volební seznamy (pro všechny volební okrsky, pro vybrané volební okrsky, pro vybrané adresy)
     - tisknout adresní štítky - pro voliče nebo pro členy okrskových volebních komisí (hromadně, pro vybrané okrsky nebo pro vybrané adresy)
     - seznamy okrskových komisí (s uvedením informací o členech volebních komisí)
     - seznam volebních okrsků
     - počet voličů ve volebních okrscích a další.© 2002, Accelerando, R-Info s.r.o. All Rights Reserved.