5/2007 - Modul SBĚR DOMOVNÍHO ODPADU - SDO integrován se spisovou službou CNS

3/2007 Výherní a hrací přístroje VHP - nová verze

1/2007 - Informační systém ISMU byl rozšířen o modul :
SBĚR DOMOVNÍHO ODPADU - SDO
Modul SDO umožňuje jednoduchým způsobem evidovat poplatníky, na které se vztahuje povinnost dle vyhlášky města odvádět poplatky za svoz domovního odpadu.
Evidovat a sledovat plnění jejich pohledávek a jejich plateb. Umožňuje sdružovat poplatníky pod jednoho společného plátce (osoba, která odvádí poplatky nejen za sebe, ale i za jiné osoby).
Automaticky (na základě předdefinovaných kriterií) vytváří pohledávky pro všechny povinné osoby v rámci daného období. Výše splátek a frekvence se může měnit v čase a lze jí definovat uživatelsky.
Modul SDO spolupracuje s modulem SLO - pro vytváření složenek a vytváří podklady pro banku a SIPO Vytváří podklady pro modul DDP (daně,dávky, poplatky).
Modul SDO je otevřený - spolupracuje s programem pro účetnictví (v současné době systém Navision prostřednictvím XML zpráv). Disponuje řadou výstupních sestav. Systém umožňuje komplexní zabezpečení sledování pohledávek města za zpracování komunálního odpadu.

 
   Služby

Úvodní studie informačních systémů

Komplexní podpora při analýze, návrhu, projektování, implementaci, zavádění a rozvoji informačního systému

Kompletní realizace počítačových sítí včetně správy a údržby

Dodávky a instalace potřebného hw, sw vybavení, kancelářské techniky

Školení pracovníků pro práci s informačním systémem

Servisní služby formou roční údržby nebo jednorázového zásahu© 2002, Accelerando, R-Info s.r.o. All Rights Reserved.