ISMÚ - Složenky

Modul Složenky umožňuje
     - vyplnění složenek automaticky generováním z jednotlivých aplikací ISMÚ (DDP, SOC), včetně možnosti ručních oprav
     - zpracování složenek typu A-V a H pro automatizovaný styk s poštou
     - zajištění tisku všech složenek.

Zápis, oprava a mazání skupiny
     Složenky jsou rozděleny do skupin. Každá skupina nese název poplatku, ze kterého byla vygenerována nebo název, který jí byl zapsán. Uživatel má možnost skupiny zapisovat, vyhledávat, opravovat a mazat.

Zápis, oprava a mazání složenky
     Složenku lze zapsat, vyhledat podle čísla, opravit, mazat a prohlížet. Na složence se kromě údajů o poplatníkovi specifikují platební údaje a jejich rozmístění.

Tisk a ukládání složenek
     Uživatel má možnost složenky označit do bloku a dále pracovat jen s výběrem nebo pokračovat v práci s celou skupinou složenek (výběr se využívá především při tisku na vlastní tiskárně úřadu). Složenky lze uložit do souboru pro poštu, která se o tisk složenek na základě smlouvy postará.© 2002, Accelerando, R-Info s.r.o. All Rights Reserved.