TIM - Skladové hospodářství

     Hlavním přínosem modulu Skladové hospodářství je zpřehlednění pohybu materiálu a zboží na skladech. To umožňuje maximální využití vloženého kapitálu do zásob s plnou garancí návratnosti investic. Mezi další výhody patří přímé napojení na dodavatele, přehledné označení produktů a zjednodušení inventur.

Zásoby
     Modul sleduje návratnost investic za stanovené období podle materiálu a zboží, druhů položek, dodavatelů a celkem. Časový přehled investic zkoumá vývojové trendy tak, aby bylo možné podchytit vývoj na trhu. Modul Vám poskytne informace, kdy by v určitých případech mohlo dojít ke ztrátovosti při prodeji. Lze si předem stanovit obrat a pak sledovat, zda kalkulovaná hodnota byla dosažena. Modul také dovoluje racionalizovat nákupy, snížit vynaložené náklady a zvýšit výnosy z prostředků investovaných do zásob.

Inventury
     Pravidelně lze provádět inventury bez narušení prodeje. Inventury se auto-maticky promítnou do účetnictví a zajistí přesné ohodnocení stavu zásob.

Dávkování a serializace
     Lze zvolit individuální očíslování jednotlivých dávek i konkrétních kusů sériovými čísly. Systematické očíslování dává prvotřídní přehled o zboží na skladě, o datu nákupu či jeho určení.

Pohyby - minulé, současné a budoucí
     Přehled pohybů na skladových kartách dává možnost plánovat stavy zásob do budoucna. Při plánování se bere ohled na stav prodeje i objednávek. Toto je základem pro inventury a revize skladových položek. Přehled je členěn podle položek a obchodních partnerů a ukazuje nákupy, převody, prodeje, výdeje aj. Je napojen na moduly Účetnictví, Pohledávky a Nákupní objednávky.

Nákup
     Modul má možnost realizovat automatické generování nákupních objednávek dle stavu zásob jednotlivých produktů. Volí optimální množství a obvyklého dodavatele pro daný produkt. Tyto údaje lze měnit dle potřeby.

Ceny
     Na každé skladové kartě lze zadat až deset různých cenových hladin, odpovídajících poskytovaným slevám pro jednotlivé zákazníky.© 2002, Accelerando, R-Info s.r.o. All Rights Reserved.