TIM - Řízení servisní činnosti

     Modul umožňuje kompletní řízení a zajištění servisní činnosti: vede karty jednotlivých strojů, eviduje požadavky zákazníků na servisní činnost, sleduje požadavky na servisní činnost, které vyplývají ze smluv o servisní činnosti.

Dispečink
     Modul dále realizuje služby dispečinku - přidělování požadavků jednotlivým technikům, zadání počátku, konce, případně přerušení skutečné realizace požadavku. Dokonalý způsob evidence požadavků a jejich plnění umožňuje vytvářet denní přehledy výkonů jednotlivých techniků.

Servisní smlouvy
     Modul sleduje požadavky na servisní činnost vyplývající ze smluv o servisní činnosti. Na základě smluv o servisní činnosti umožňuje částečnou nebo úplnou fakturaci požadavku, zároveň také poskytuje možnost ukončit zpracování požadavku bez fakturace - např. pro garanční opravy.

Vyhodnocení servisní činnosti a rentability smluv o zajištění servisní činnosti
     LJednotlivé požadavky lze kategorizovat z hlediska jejich typů nebo typů uzavřených smluv o servisní činnosti - záruční a pozáruční opravy, servisní služby profylaktické nebo komplexní technické péče apod. Díky tomuto faktu jsou vytvářeny nejrůznější přehledy o servisní činnosti, umožňující kvantifikaci jejích nákladů a výnosů, podklady pro stanovení paušálů pro jednotlivé typy smluv o servisní činnosti, na jejichž základě je vyhodnocena ztrátovost či rentabilita již uzavřených smluv. Výkazy se dají prohlížet dle identifikace zákazníka, stroje, data či realizujícího technika. Lze obdržet úplný přehled o významných zakázkách. V modulu je možné vytvářet denní či okamžité přehledy o počtu a rozpracovanosti jednotlivých požadavků a také vyhodnocovat problémové typy zařízení.

Zpracování požadavku
     Standardní zpracování požadavku probíhá v několika fázích a je ukončeno automatickým vystavením faktury. Požadavek může mít neomezený počet řádků - jednotlivých realizovaných úkonů, a to jak řádků za náhradní díly, tak i řádků za prováděné druhy práce, cestovné apod. Řádky lze přidávat, měnit nebo rušit. Při zpracování požadavku dochází k automatické rezervaci a aktualizaci stavu zásob náhradních dílů.© 2002, Accelerando, R-Info s.r.o. All Rights Reserved.