ISMÚ - JAVA - Registry (Jádro systému)

Základní registry obsahují:
     - subjekty (občané, organizace, obce)
     - objekty (parcely, domy, byty, nebytové prostory, místnosti, atd.)
     - územní identifikace (adresy, katastry, ulice, atd.)

Vzájemné vazby mezi základními registry :
     - vlastnické vztahy mezi subjekty a objekty
     - uživatelské vztahy mezi subjekty a objekty
     - vazby: subjekt - adresa

     Přístup k registrům je řízen sadou definovaných funkcí, které zabezpečují korektní práci s datovou základnou jádra ISMÚ.

Definované funkce umožňují uživateli zejména:
     - zápis nových prvků do registrů
     - změnu již zapsaných údajů k danému prvku v registru
     - prohlížení údajů souvisejících s daným prvkem registru
     - prohlížení a zápis adresných údajů k jednotlivým subjektům a objektům
     - vymezení tzv. vlastního území, v rámci kterého je prováděna přísná kontrola zaváděných adres a zapisovaných subjektů
     - zadávání standardních údajů přes číselníky, což snižuje chybovost údajů zadaných uživateli
     - přístup k jednotlivým registrům dle dříve specifikovaných přístupových práv© 2002, Accelerando, R-Info s.r.o. All Rights Reserved.