5/2007 - Modul SBĚR DOMOVNÍHO ODPADU - SDO integrován se spisovou službou CNS

3/2007 Výherní a hrací přístroje VHP - nová verze

1/2007 - Informační systém ISMU byl rozšířen o modul :
SBĚR DOMOVNÍHO ODPADU - SDO
Modul SDO umožňuje jednoduchým způsobem evidovat poplatníky, na které se vztahuje povinnost dle vyhlášky města odvádět poplatky za svoz domovního odpadu.
Evidovat a sledovat plnění jejich pohledávek a jejich plateb. Umožňuje sdružovat poplatníky pod jednoho společného plátce (osoba, která odvádí poplatky nejen za sebe, ale i za jiné osoby).
Automaticky (na základě předdefinovaných kriterií) vytváří pohledávky pro všechny povinné osoby v rámci daného období. Výše splátek a frekvence se může měnit v čase a lze jí definovat uživatelsky.
Modul SDO spolupracuje s modulem SLO - pro vytváření složenek a vytváří podklady pro banku a SIPO Vytváří podklady pro modul DDP (daně,dávky, poplatky).
Modul SDO je otevřený - spolupracuje s programem pro účetnictví (v současné době systém Navision prostřednictvím XML zpráv). Disponuje řadou výstupních sestav. Systém umožňuje komplexní zabezpečení sledování pohledávek města za zpracování komunálního odpadu.

 
   Reference

Řada městských a okresních úřadů:
     - OÚ Praha 3
     - OÚ Praha 5 (JAVA)
     - OÚ Praha 6 - Suchdol (JAVA)
     - OÚ Praha 9
     - OÚ Praha 10 (JAVA)
     - OÚ Praha 12 (JAVA)
     - Magistrát hl. m. Prahy
     - Magistrát města Ústí nad Labem
        - Úřad městského obvodu Město
        - Úřad městského obvodu Neštěmice
        - Úřad městského obvodu Severní terasa
        - Úřad městského obvodu Střekov
     - MÚ Uničov

Hospodářské organizace:
     - Medata CZ
     - Medata Slovakia
     - Medista s.r.o.
     - fa Hosman - IS pro ubytovací zařízení
     - a mnoho dalších© 2002, Accelerando, R-Info s.r.o. All Rights Reserved.