ISMÚ - JAVA - Evidence přestupků

     PRE komplexně řeší problematiku evidence spáchaných přestupků, sleduje vývoj řešení přestupků až po udělení sankce, eviduje všechny účastníky řízení a statisticky zpracovává tyto data. Umožňuje generovat účetní doklady z udělených sankcí (ve spolupráci s programem DDP). Obsahuje kartotéku občanů a seznam spáchaných přestupků.

Program Evidence přestupků umožňuje
     - evidovat přestupky a jejich pachatele
     - zaznamenávat datum a způsob řešení těchto přestupků
     - propojení s programem DDP v případě vybírání finančních sankcí
     - uživatelům snazší vytváření přehledů o spáchaných přestupcích (počet, vybrané pokuty, rozčlenění dle typů, ...).

Kartotéky
     Při práci program nabízí vkládání údajů, jejich editaci nebo zrušení, a to pro:
- občany
- přestupky
- paragrafy právních předpisů, podle kterých jsou přestupky posuzovány
- způsob řešení - zápis a další fáze řešení (odložení, projednávání, dořešení, zastavení, atd.)
- účastníky řízení (svědci, atd)
- sankce (pokuty, napomenutí, náhrada škody, atd.).
PRE umožňuje zápis neomezeného počtu přestupků k jednotlivým občanům. Po zápisu dostupných informací je přestupek připraven k dalšímu zpracování.

Číselníky
     Pro zjednodušení a urychlení práce s přestupky nabízí program několik číselníků s předdefinovanými daty pro:
- druhy sankcí
- právní předpisy
- typy řešení
- odbory
- úředníci
- účastníci řízení

Šablony
     Šablony umožňují tisk výzev, rozhodnutí, žádostí a mnoha dalších dokumentů spojených s přestupkem nebo účastníky řízení.

Generování dokladů
     Tato funkce zajišťuje generování účetních dokladů z udělených sankcí a pokut u přestupků, které jsou řešeny finanční náhradou a nabyly právní moci (ve spolupráci s programem DDP). Generovat lze také z pokut a sankcí udělených dalším účastníkům řízení (svědkům).

Výstupy
     Sestavy obsahující následující přehledy s možností jejich tisku:
- souhrn dle paragrafu - sestava za určité období znázorňující počet příslušných přestupků
- sumární sestavy za jeden kalendářní rok - sestava řazená dle typu řešení přestupků
- roční výkaz. - sestava zobrazující konečný způsob vyřešení přestupků a počet případů© 2002, 2003, Accelerando, R-Info s.r.o. All Rights Reserved.