ISMÚ - Daně, dávky, poplatky

     Modul Daně, dávky, poplatky (DDP) komplexně řeší problematiku místních, správních a jiných poplatků z hlediska jejich evidence a účetního zpracování.

     ISMÚ lze využít v činnosti městských úřadů od menších měst (cca 5 tis. obyvatel) až po velká města, pro činnost okresních úřadů, komunálních podniků a organizací zabývajících se územní správou.

V rámci modulu je definována základní sada druhů zpracovávaných poplatků
     - poplatek za psy
     - pokuty
     - správní poplatky
     - poplatky za veřejné prostranství
     - sankční poplatky
     - poplatky ze vstupného
     - poplatky z reklamních zařízení
     - poplatky z hracích automatů
     - regresy
     - kapitola 728
     - blokové pokuty
     - poplatek za rekreační pobyt
     - poplatek z ubytovacích kapacit
     - prodej nemovitostí
     - pronájem nemovitostí
     - nezařazené platby
     - společné účtování

     Na přání zákazníka je možné definovat další druhy poplatků (např. FKSP, hřbitovní, atd.).

     Řešení modulu dává možnost přejít na zpracování poplatků v libovolném okamžiku bez ohledu na účetní období.

Účetní informace
     Uživatel se v těchto sestavách, které se vztahují k danému poplatku, dozví informace o součtech za účetní den, za účetní období a za účetní rok. Dále jsou mu k dispozici denní a měsíční přehledy. Navíc je zde ještě přehled nedoplatků a přeplatků.

Sestavy
     V sestavách uživatel nalezne následující informace: zůstatky, účetní zůstatky, konta poplatníků, složenky, výpis po skupinách, sumarizace dle operace, poplatníci s neznámou adresou, poplatníci se zmenou adresy, poplatníci bez tisku složenky a poplatníci zemřelí.© 2002, Accelerando, R-Info s.r.o. All Rights Reserved.