Kauzy - Popis vlastností a funkcí

     Program Kauzy se zabývá problematikou komplexního zpracování a evidence kauz, generování splátek a evidence plateb.

Rozdělení kauz
     Kauzy jsou rozděleny na legitimitu aktivní a pasivní. U kauz s legitimitou aktivní je subjekt používající program na straně žalující (strana levá), u kauz s legitimitou pasivní je na straně žalované (strana pravá).

Číselníky
     Při prvním spuštění programu se definují číselníky sloužící k usnadnění práce při zápisu kauz.
     Jedná se o tři typy číselníků:
     - Odbory
     - Druhy žalob
     - Stavy kauz.

Správce
     Program Kauzy rozděluje uživatele do tří základních skupin.
     1. Správce právní - zápis nové kauzy, vyhledávání, prohlížení kauzy a historie, možnost opravy a archivace, zápis plateb - část I., ukončení kauzy
     2. Správce finanční - vyhledávání, prohlížení a historie, zápis plateb - část II.
     3. Čtenář - vyhledávání, prohlížení a historie

Správce právní
     Správce právní má jako jediný možnost opravit a archivovat kauzy a zapsat k platbě následující údaje:
     - výše platby - částka, kterou má žalovaný uhradit
     - termín platby - datum, do kdy má žalovaný částku uhradit
     - poznámka - libovolný text
     - náklady řízení - skládají se z částek za právní zastoupení, znalecký posudek, pokuty a případně další náklady.
     Dále má možnost kauzu kdykoliv ukončit.

Správce finanční
     Správce finanční má možnost zapsat k platbě následující údaje:
     - konečná výše platby - celková částka, kterou má žalovaný uhradit
     - lhůta pro posečkání - správce může stanovit lhůtu, která posune termín platby
     - zaplacení kauzy - vyplnění data, kdy byla kauza celá zaplacena
     - termíny zaplacení nákladů řízení - datum, kdy žalovaný částky uhradil
     - splátkový kalendář (viz. níže).

Splátkový kalendář
     Splátkový kalendář je přístupný pouze u legitimity aktivní a obsahuje:
     - celková částka - celková částka, která bude rozdělena do splátek
     - splátky - výše pravidelných splátek v Kč
     - perioda - určení intervalu mezi jednotlivými splátkami (např. 2 měsíce - první splátka bude v březnu, další v květnu, červenci, září, atd.)
     - měsíc splatnosti - stanovení, který měsíc od startovního dne se mají splátky vypočítat (např. startovní den je stanoven na leden, splátky se vypočítají od března)
     - den splatnosti - den v měsíci, ke kterému je splátka splatná
     - startovní den - den, od kterého se splátka začne vypočítávat.

Generování splátek
     Generování splátek vypočítá dle zadaných parametrů splátky na celou částku. Splátky lze kontrolovat a připisovat k nim platby.© 2002, Accelerando, R-Info s.r.o. All Rights Reserved.