TIM - Obchodní partneři

     Modul Obchodní partneři v sobě zahrnuje podporu pro komplexní sledování všech aktivit spojených s daným obchodním partnerem.

Historie
     Informace o průběhu obchodních transakcí (prodej, nákup, úhrady faktur aj.) v jednotlivých obdobích jsou uchovávány po mnoho finančních let. Modul tak poskytuje možnost vytvářet z těchto informací grafické přehledy o nejlepších obchodních partnerech, o nejzajímavějších oblastech apod. Tyto informace jsou dále sumarizovány a členěny dle jednotlivých období. Poskytují celkový přehled o jednotlivých obratech s daným partnerem v časovém průběhu.

Audit
     Každá transakce s obchodním partnerem je podchycena formou záznamu v tabulce auditu. Zde jsou uchovány rovněž informace o opravách dokladů uživateli systému. Přímo odsud je možno prohlížet prvotní doklady, které zápis do auditu inicializovaly.

Limit úvěru
     Pro každého obchodního partnera lze definovat limit úvěru pro nezaplacené pohledávky, který se průběžně sleduje při vystavování dokladů. Neplatícím odběratelům lze pozastavit prodej. Po nastavení tohoto příznaku nelze provést přijetí objednávky či dodat zboží. Obdobným způsobem lze pozastavit platby dodavatelům.

30-90-180
     V modulu lze předdefinovat členění neuhrazených pohledávek po datu splatnosti dle potřeb uživatele do několika intervalů s rozdělením například do 30 dnů po splatnosti, do 90 dnů po splatnosti, do 180 dnů po splatnosti a přes 180 dnů po splatnosti.

Slevy na zboží
     Zařazením obchodního partnera do odpovídající kategorie lze solidním partnerům automaticky poskytnout na dodávané zboží při každém prodeji cenu dle cenových hladin na skladových kartách (až deset úrovní). Partnerovi lze dále zadat procentuální slevu na veškeré dodávky. Slevy je možné kumulovat.

Definování prodejců
     Obchodnímu partnerovi je možné přiřadit základního prodejce. Při zápisu dokladu náležejícího danému partnerovi je na doklad automaticky nabídnut tento prodejce, kterého lze na dokladu změnit. Činnost a výkonnost prodejců lze sledovat a vyhodnocovat.

Dodací adresy
     Obchodnímu partnerovi je možné přiřadit libovolný počet dodacích adres, které mohou, ale nemusí být, i adresami fakturačními. Vytvořené doklady danému partnerovi je tedy možno zasílat na více adres a zároveň dodávky zboží směřovat na odlišné dodací adresy.

Sestavy
     Modul poskytuje celou řadu sestav. Lze vytvářet přehledy o nejlepších a nejhorších obchodních partnerech, stavu jejich úvěrů, historii aj. Pro každou sestavu lze zadat kritéria pro výběr záznamů o obchodních partnerech a volit jejich uspořádání.© 2002, Accelerando, R-Info s.r.o. All Rights Reserved.