5/2007 - Modul SBĚR DOMOVNÍHO ODPADU - SDO integrován se spisovou službou CNS

3/2007 Výherní a hrací přístroje VHP - nová verze

1/2007 - Informační systém ISMU byl rozšířen o modul :
SBĚR DOMOVNÍHO ODPADU - SDO
Modul SDO umožňuje jednoduchým způsobem evidovat poplatníky, na které se vztahuje povinnost dle vyhlášky města odvádět poplatky za svoz domovního odpadu.
Evidovat a sledovat plnění jejich pohledávek a jejich plateb. Umožňuje sdružovat poplatníky pod jednoho společného plátce (osoba, která odvádí poplatky nejen za sebe, ale i za jiné osoby).
Automaticky (na základě předdefinovaných kriterií) vytváří pohledávky pro všechny povinné osoby v rámci daného období. Výše splátek a frekvence se může měnit v čase a lze jí definovat uživatelsky.
Modul SDO spolupracuje s modulem SLO - pro vytváření složenek a vytváří podklady pro banku a SIPO Vytváří podklady pro modul DDP (daně,dávky, poplatky).
Modul SDO je otevřený - spolupracuje s programem pro účetnictví (v současné době systém Navision prostřednictvím XML zpráv). Disponuje řadou výstupních sestav. Systém umožňuje komplexní zabezpečení sledování pohledávek města za zpracování komunálního odpadu.

 
   Profil společnosti

     Společnost R-Info s.r.o. je česká softwarová firma, založená v roce 1991, která se během svého vývoje zaměřila na několik základních oblastí:

     - tvorba komplexních informačních systémů pro města a obce
     - tvorba komplexních informačních systémů pro hospodářské organizace
     - analytické a informační služby
     - oponentní řízení.

     Od roku 1991 se zabýváme dodávkou komplexních informačních systému, které jsou tvořeny jednotlivými moduly na principu vzájemné propojitelnosti a komunikace.

     Na počátku roku 1999 jsme se zaměřili na nové technologie na trhu, zejména pak na vývojové a provozní prostředí Java a Java Virtual Machine s využitím 3vrstvé architektury. Dnes Vám již nabízíme řadu programů, které jsou pomocí jazyka Java vytvořeny.© 2002, Accelerando, R-Info s.r.o. All Rights Reserved.