TIM - Nákupní objednávky

     Nákup je první finanční transakce při zpracování toku zboží v organizaci. Předpokladem pro kontrolu výdajů a udržení dobrého finančního stavu podniku je přesné a pružné zpracování nákupních objednávek. Je to základní činnost, které se podnik musí věnovat. Modul Nákupní objednávky zajišťuje komplexní kontrolu pro všechny potřeby účetnictví.

Způsob zpracování
     Modul poskytuje dvě metody pro finanční zpracování objednávek. První z nich je sledování nákladů s přijetím faktury. Druhou metodou je sledování nákladů v okamžiku příjmu. V obou případech se objednávky zahrnou do účetnictví jako finanční závazky v jinou dobu. Podle volby uživatele může mít některá z těchto metod implicitní platnost.

Vazba na fakturaci
     Přijaté faktury, které náleží k vystaveným nákupním objednávkám, lze přiřadit k jednotlivým položkám nákupních objednávek dle fakturovaného množství. Tím dojde k automatické kontaci na účet pořízení zboží a zároveň je zadané množství příslušných položek v nákupních objednávkách označené jako vyfakturované.

Změny
     V objednávkách mohou být prováděny změny libovolně podle potřeb uživatele. Lze přidávat řádky, rušit je nebo provést změnu množství či ceny, přičemž systém TIM zajišťuje plnou ochranu dat, je-li zboží přijato. Modul Nákupní objednávky také zaznamenává jakoukoli změnu na objednávce a umožňuje úplnou evidenci všech změn. Proto má firma kdykoli k dispozici informace o tom, kdo provedl změnu a kolikrát dodavatel měnil ceny.

Účetní dopady nákupních objednávek
     Příjmy skladového zboží na základě nákupních objednávek jsou automaticky zakontovány. Příjmy obecných řádků jsou kontovány na účet, který je uveden u příslušného řádku nákupní objednávky a který lze podle potřeby měnit, což umožňuje automatické zpracování dalších účetních operací.

Sestavy
     Modul Nákupní objednávky dává velmi dobré prostředky pro získání přesných a aktuálních informací potřebných pro sestavení rozpočtu, průběžné sledování objednávek v čase, jako i pro každodenní řídící práci.© 2002, Accelerando, R-Info s.r.o. All Rights Reserved.