5/2007 - Modul SBĚR DOMOVNÍHO ODPADU - SDO integrován se spisovou službou CNS

3/2007 Výherní a hrací přístroje VHP - nová verze

1/2007 - Informační systém ISMU byl rozšířen o modul :
SBĚR DOMOVNÍHO ODPADU - SDO
Modul SDO umožňuje jednoduchým způsobem evidovat poplatníky, na které se vztahuje povinnost dle vyhlášky města odvádět poplatky za svoz domovního odpadu.
Evidovat a sledovat plnění jejich pohledávek a jejich plateb. Umožňuje sdružovat poplatníky pod jednoho společného plátce (osoba, která odvádí poplatky nejen za sebe, ale i za jiné osoby).
Automaticky (na základě předdefinovaných kriterií) vytváří pohledávky pro všechny povinné osoby v rámci daného období. Výše splátek a frekvence se může měnit v čase a lze jí definovat uživatelsky.
Modul SDO spolupracuje s modulem SLO - pro vytváření složenek a vytváří podklady pro banku a SIPO Vytváří podklady pro modul DDP (daně,dávky, poplatky).
Modul SDO je otevřený - spolupracuje s programem pro účetnictví (v současné době systém Navision prostřednictvím XML zpráv). Disponuje řadou výstupních sestav. Systém umožňuje komplexní zabezpečení sledování pohledávek města za zpracování komunálního odpadu.

 
   Archiv novinek

1/2006 - Do rutinního provozu uvedeny dva nové moduly :
MATRIKA -
komplexní řešení zápisu matričních údajů do knih, včetně všech zákonem požadovaných výstupů s návazností na modul OHLAŠOVNA

SDO - sběr domovního odpadů, modul umožňuje evidenci poplatníků, jejich předpisů, splátek a plateb, sledování konta a vymahání nesplacených pohledávek města.

4/2005 - Získali jsme ATEST na shodu se standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu informačního systému pro celý ISMA - Informační systém městských aplikací. ISMA zahrnuje všechny moduly pro úřady : Ohlašovna, Daně, dávky, poplatky včetně nadstaveb, Evidenci poplatků ze psů, Evidenci výherních a hracích přístrojů, Přestupky, Volby, Sociální dávky a Složenky. Zároveň jsme získali ATEST na integrovaný systém MELISA.

2/2005 - Spuštěn rutinní provoz integrovaného systému MELISA.

3/2004 - Podílíme se na vytváření nového komplexního informačního systému MELISA. V roce 2004 jsme vytvořili ve spolupráci s firmami CDL a CNS integrovaný informační systém MELISA. Systém provozujeme v městě Ústí nad Labem. Na vývoji systému a jeho uvedení do praxe nám pomáhá společnost Metropolnet .

7/2003 - Stěhujeme se! V době od 14.7. do 18.7. 2003 probíhá stěhování do nových prostor. Děkujeme za pochopení a předem se omlouváme za vzniklé potíže. V případě potřeby volejte 261 262 744 nebo 602 182 285.

04/2002 - Program Sociální dávky byl rozšířen o další vlastnosti unadňující práci s vyplácením sociálních dávek. Nyní lze vyplácet nejen přes pokladnu a složenkou, ale nově také bankovním příkazem. Podrobnější informace o tomto programu najdete zde...>>> 

2/2002 - Novinkou v naší řadě aplikací je program Kauzy: Program Kauzy řeší komplexní evidenci kauz, generování splátek a evidenci plateb. Využívá vývojové a programovací prostředí jazyka JAVA. Podrobnější informace o tomto programu najdete zde...>>> 

12/2001 - Nová verze programu Prodej nemovitostí komplexně řeší problematiku prodeje budov, jejich evidenci a zpracování s možností stanovení splátek a následnému přiřazování plateb. Podrobnější informace o tomto programu najdete zde...>>> 

11/2001 - Program Poplatky z hracích automatů se jako další novinka zařadil do skupiny modulů programu Daně, dávky poplatky. Je určen k evidenci všech hracích automatů s možností tisku rozhodnutí a známek a automatickému zpracování předpisů. Podrobnější informace o tomto programu ...>>> 

09/2001 - Program Daně, dávky, poplatky se opět rozrostl o další evidenční moduly, které řeší nejen evidenci a zpracování poplatků, ale také možnost prohlížení a tisku sestav, např. pro vstupné, rekreační pobyty, ubytovací kapacity, atd. Podrobnější informace o tomto programu ...>>> © 2002, Accelerando, R-Info s.r.o. All Rights Reserved.