8/2005 - Program MATRIKA pro zpracování matričních údajů pomocí výpočetní techniky je ve zkušebním provozu. Matrika umožňuje vést matiční knihy, uzavírat zápisy, provádět dodatečné záznamy, vede rejstříky, je možné provádět výběry údajů podle zadaných kriterii a obsahuje všechny požadované výstupy.

4/2005 - Získali jsme ATEST na shodu se standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu informačního systému pro celý ISMA - Informační systém městských aplikací. ISMA zahrnuje všechny moduly pro úřady : Ohlašovna, Daně, dávky, poplatky včetně nadstaveb, Evidenci poplatků ze psů, Evidenci výherních a hracích přístrojů, Přestupky, Volby, Sociální dávky a Složenky. Zároveň jsme získali ATEST na integrovaný systém MELISA.

3/2004 - Spuštěn nový komplexní informační systém MELISA. V roce 2004 jsme vytvořili ve spolupráci s firmami CDL a CNS integrovaný informační systém MELISA. Systém provozujeme v městě Ústí nad Labem. Na vývoji systému a jeho uvedení do praxe nám pomáhá společnost Metropolnet .

11/2003 - Získali jsme další atest! Dne 29.10.2003 jsme získali druhý atest na shodu se standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu informačního systému pro Agendy místních příjmů. Udělený atest naleznete zde: AMP.

10/2003 - Získali jsme atest! Dne 17.10.2003 jsme získali atest na shodu se standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu informačního systému pro Daně, dávky, poplatky. Udělený atest naleznete zde: DDP.

Vítáme Vás na stránkách
společnosti R-INFO, s.r.o.

     Od roku 1991 se zabýváme analýzou a dodávkou komplexních informačních systému, které jsou tvořeny jednotlivými moduly na principu vzájemné propojitelnosti a komunikace.

     Na počátku roku 1999 jsme se zaměřili na nové technologie na trhu, zejména pak na vývojové a provozní prostředí Java a Java Virtual Machine s využitím 3vrstvé architektury. Dnes Vám již nabízíme řadu programů, které jsou pomocí jazyka Java vytvořeny.
     

      V průběhu daších let jsme vyvíjeli nové aplikace a pokračovali v rozvoji aplikací stávajících. V roce 2003 jsme zahájili rozsáhlý projekt komplexni transformace celého systému pro místní úřady. Inovace reaguje na obsáhlé změny v legislativě státní správy a samosprávy a zároveň na nové požadavky, vyplývající z rozvoje informačních technologii v dané oblasti.
     

      V roce 2004 je zahájena spolupráce na budování komplexního integovaného systému MELISA, který pokrývá většinu činností místních a městských úřadů. software firmy Systém Melisa byl v průběhu roku 2004 uveden do provozu a zabezpečuje 3 základní pilíře činnosti úřadu:

Výkon státní správy a samosprávy: software firmy R-INFO
Spisová služba a oběh dokumentů: software firmy CNS
Komplexní účetní systém: software firmy CDL

     Všechny systémy pracují nad jednotnou datovou základnou a jsou funkčně propojeny. V současné době se na jeho rozvoji dále pracuje a rozšiřuje se jeho funkčnost do nových oblastí.© 2002,2003 Accelerando, R-Info s.r.o. All Rights Reserved.