TIM - Kontrakty

     V modulu Kontraktů lze zpracovávat veškeré kontrakty a smlouvy vedoucí k opakované pravidelné i nepravidelné fakturaci. Kontrakty mohou být členěny dle uživatelsky zadaných typů.

Modul umožňuje
     - snadnou generaci pravidelných předpisů splátek v libovolných periodách a časovém intervalu
     - zadání libovolného nepravidelného předpisu splátky
     - automatickou fakturaci libovolných zadaných předpisů splátek daného splátkového kalendáře dle zadaných termínů fakturace s respektováním libovolných fakturačních deníků a různých lhůt splatností pro jednotlivé fakturované splátky.

Ziskovost
     Modul umožňuje operativní sledování hrubého zisku podle realizované fakturace. Na tomto základě lze snadno sledovat výnosnost kontraktů v účetním období v členění dle jednotlivých typů nebo dle obchodníků, kteří je uzavřeli. Tím je dána možnost snadného stanovení provizí pro obchodníky. Takto vzniká dynamická zpětná vazba na finanční postavení firmy během celého účetního období. Různé výhledy peněžních příjmů na základě uzavřených kontraktů a smluv zkvalitňují kontrolu vedení firmy nad peněžními zdroji a umožňují plánovat na základě současného, minulého i očekávaného stavu.

Historie
     Modul poskytuje celou řadu různých přehledů průběhu kontraktů a realizovaných plateb zákazníků. Tyto přehledy se dají různě třídit podle zákazníků, čísel kontraktů, jejich typů apod. Časová analýza jednotlivých plateb zákazníků přispívá k lepšímu přehledu o očekávaných příjmech a platební kázni zákazníků.© 2002, Accelerando, R-Info s.r.o. All Rights Reserved.