TIM - Kontakty

     Modul Kontaktů zahrnuje komplexní sledování nejrůznějších kontaktů a aktivit spojených s daným obchodním či marketingovým partnerem. Marketingovými partnery se rozumí partneři pro první kontakty, s nimiž dosud nebyl realizován žádný obchodní případ. Je umožněn automatizovaný převod zaevidovaného marketingového partnera na partnera obchodního.

Evidence kontaktů
     Dalšími atributy sledovanými u jednotlivých kontaktů jsou např.:
     - prodejce
     - identifikace kontaktních osob
     - datum realizace kontaktu
     - kategorie kontaktu
     - předmět zájmu
     - druh kontaktu - telefonní, osobní, písemný apod.
     - typ kontaktu
     - výsledek kontaktu - objednáno, uzavřeno bez objednávky apod.
     - kvantifikace kvality kontaktu, případně číslo získané objednávky
     - datum další schůzky
     - 12 uživatelsky zadávaných referenčních polí - s možností uživatelsky zadávaných číselníků
     - možnost zadání libovolně dlouhého komentáře

     Je umožněn hromadný zápis kontaktů pro všechny vybrané partnery. Lze vyfiltrovat všechny poslední kontakty s partnery.© 2002, Accelerando, R-Info s.r.o. All Rights Reserved.