5/2007 - Modul SBĚR DOMOVNÍHO ODPADU - SDO integrován se spisovou službou CNS

3/2007 Výherní a hrací přístroje VHP - nová verze

1/2007 - Informační systém ISMU byl rozšířen o modul :
SBĚR DOMOVNÍHO ODPADU - SDO
Modul SDO umožňuje jednoduchým způsobem evidovat poplatníky, na které se vztahuje povinnost dle vyhlášky města odvádět poplatky za svoz domovního odpadu.
Evidovat a sledovat plnění jejich pohledávek a jejich plateb. Umožňuje sdružovat poplatníky pod jednoho společného plátce (osoba, která odvádí poplatky nejen za sebe, ale i za jiné osoby).
Automaticky (na základě předdefinovaných kriterií) vytváří pohledávky pro všechny povinné osoby v rámci daného období. Výše splátek a frekvence se může měnit v čase a lze jí definovat uživatelsky.
Modul SDO spolupracuje s modulem SLO - pro vytváření složenek a vytváří podklady pro banku a SIPO Vytváří podklady pro modul DDP (daně,dávky, poplatky).
Modul SDO je otevřený - spolupracuje s programem pro účetnictví (v současné době systém Navision prostřednictvím XML zpráv). Disponuje řadou výstupních sestav. Systém umožňuje komplexní zabezpečení sledování pohledávek města za zpracování komunálního odpadu.

 
Kontakt

Název Adresa   E-mail
R-INFO, s.r.o. Horňátecká 1772/19 182 00 Praha 8 rinfo(at)r-info.cz
    
Kontaktní osoba   Telefon E-mail
Ing. Magdalena Hendrichová sekretariát, hotline +420 723 905 455 mhendrichova(at)r-info.cz
Hana Tremčínská analýza, vývoj, konzultace +420 602 182 285 htremcinska(at)r-info.cz
Jan Medek analýza, vývoj, konzultace +420 602 436 658 jmedek(at)r-info.cz


© 2002, Accelerando, R-Info s.r.o. All Rights Reserved.