DDP - Vlastnosti

Funkce DDP
     DDP nabízí základní funkce pro práci s poplatníky - vyhledávání, prohlížení, zápis a oprava dat. Program obsahuje centrální seznam (kartotéku) poplatníků (fyzická nebo právnická osoba). Každý poplatník, který je do ní vložen, je připraven k použití ve všech programech DDP napojených na kartotéku.

Kartotéky
     Systém pracuje v rámci jednoho modulu s několika kartotékami; kartotéka poplatníků, kartotéka účetních dokladů a kartotéka specifických položek pro určitý modul.

Kartotéka poplatníků
     Obsahuje jednotlivé plátce určitých druhů poplatků a je pro každý poplatek samostatná. Poplatníkem může být soukromá osoba, organizace nebo i obec. Každý poplatník má v kartotéce jeden záznam - kartu. V kartotéce jsou zobrazeny veškeré známé údaje o poplatníkovi a jeho aktuálním stavu konta (zůstatek). Nový poplatník se v kartotéce objeví při prvním pohybu na jeho kontě.

Kartotéka účetních dokladů
     V kartotéce účetních dokladů jsou u každého poplatníka zobrazeny veškeré doklady týkající se daného poplatku a konečný zůstatek jeho konta. U každého dokladu je uvedeno kdy a kým byl zapsán, případně opraven. Kartotéka obsahuje podrobný filtr pro vyhledávání účetních dokladů. Konto s přehledem účetních dokladů lze tisknout s archivem = všechny doklady na kontě a nebo pouze aktuální rok.

Předkontační doklady
     Program umožňuje přípravu předkontačních dokladů, jejich tisk a následně i vytvoření dokladů účetních.

Vytvoření účetních dokladů
     Účetní doklady se vytvářejí generováním z vytvořených předkontačních dokladů. Po ukončení účetního období již nemá uživatel možnost s těmito doklady dále pracovat.

Penále
     Tato funkce provádí výpočet penále z dlužné částky pro všechny poplatníky, kteří nedodrželi termín zaplacení. Takto vypočítaná částka je pak připsána poplatníkovi ve formě účetního dokladu s operací 7 - penále.

Účetní uzávěrka
     Účetní uzávěrka obsahuje sestavu kontrolních součtů pro kontrolu stran Má dáti - Dal. V případě uzávěrky posledního období v roce (např. 2003-12) program provede vygenerování převodních dokladů do roku nového.

Účetní informace
     Účetní informace se používají pro kontrolu součtů účetních dokladů v daném dni, měsíci nebo roce v rámci jednoho modulu. Soustavy součtů za účetní den, období nebo rok používají shodný formulář s uzávěrkou účetního období.

Složenky z nedoplatků a složenky z předpisů
     Funkcí složenky z nedoplatků se vytvoří složenky pro poplatníky, kteří mají v daném poplatku nedoplatek. Složenky z předpisů jsou určeny pro jednorázové zaslání složenek z nových předpisů zapsaných ve vybraném období.

Sestavy
     DDP obsahuje řadu kontrolních sestav (kontrolní součty a účetní doklady), zůstatkových sestav, výpisy kont poplatníků, sestavy s exportem do Excelu, statistiky poplatníků a přehled neuhrazených pohledávek s časovou strukturou. Všechny sestavy lze ukládat na disk a později prohlížet nebo tisknout. U většiny sestav se před tiskem provádí výběr skupiny poplatníků (občan, organizace, obec) a stavu konta poplatníků (přeplatek, nedoplatek, všechny zůstatky) jako určující atributy tisku. Dále se provádí výběr, podle které položky bude sestava řazena, jaké položky se na sestavě mají zobrazit (adresa, IČ, poznámka, atd.).

Zůstatkové sestavy
     Umožňuje vypsat sestavy poplatníků se zůstatky kont pro zadané období, sestavy se sumarizací částek předpis/platba, seznam poplatníků se zůstatky kont, výpis jednotlivých kont poplatníků, výpis dlužníků a sumarizaci účetních dokladů dle operací.

Globální výpis
     Globální výpis je funkce určená ke zjištění stavu všech případných kont vybraného poplatníka. V okně se vždy zobrazí název poplatku, ve kterém má poplatník nějaký stav (zůstatek) na kontě. Uživatel tak má možnost přehledně zjistit aktuální stav zůstatků poplatníka v jednotlivých poplatcích.

WebServices
     Do nové rozšířené verze DDP Enterprice jsme zařadili možnost obousměrného napojení na jiný program úřadu. Důvodem byla stále větší potřeba komunikace programů nejen u jednoho dodavatele, ale i ostatních programů tvořících informační systém. V současné době je v provozu obousměrné propojení dvou různých systémů, které obsahuje načítání i odesílání dat mezi sebou.© 2002, 2003, Accelerando, R-Info s.r.o. All Rights Reserved.