DDP - Poplatky z ubytovacích kapacit

     Jedním z modulů patřícího k programu DDP jsou Poplatky z ubytovacích kapacit (PUK).

Vložení a oprava údajů
     Vkládání údajů o poplatníkovi při zápisu do programu a jejich editace. Dále lze vepsat údaje o typu zařízení, adresu, délku trvání provozu, atd.

Konto
     Konto poplatníka slouží k evidenci účetních dokladů. Konto je podrobněji popsáno v programu DDP.© 2002, Accelerando, R-Info s.r.o. All Rights Reserved.