DDP - Poplatky z hracích automatů

     Jedním z modulů patřícího k programu DDP jsou Poplatky z výherních a hracích automatů (VHA).

Vložení a oprava údajů
     Vkládání údajů o hracích automatech, o provozovateli a provozovně, povoleních a doplňujících datech (předání na FÚ) při zápisu do programu, jejich editace nebo zrušení. Dále umožňuje vkládání údajů o odstávkách automatu a o udělených pokutách za zjištěné nedostatky v provozu automatu.

Generování dokladů
     Funkce generování dokladů zajišťuje generování účetních dokladů - předpisů za místní i správní poplatky z hracích automatů a dále za udělené pokuty. Průběh generování je možno nastavit z volby parametry generování.© 2002, Accelerando, R-Info s.r.o. All Rights Reserved.