TIM - Charakteristika systému

     Ekonomický informační systém pro hospodářské organizace (TIM - Time Is Money) je jedním z původních produktů společnosti R-Info s.r.o.

     Nabízí řešení pro vedeni a řízení organizace, pro zpracování agend souvisejících s obchodem, skladovým hospodářstvím, účetnictvím a dalšími.

Základními oblastmi činnosti jsou
     - kompletní zpracování účetnictví - hlavní kniha
     - evidence obchodních partnerů
     - evidence kontaktů s partnery a marketingovými partnery
     - podpora aktivního prodeje
     - zpracování platebního styku - bankovní výpisy a příkazy k úhradě, pokladní doklady
     - komplexní zpracování oblasti nákupu - evidence závazků, nákupních objednávek a nabídek dodavatelů, včetně řízení celého cyklu nákupu od nabídky přes objednávku, příjem zboží až k přiřazení dodavatelské faktury
     - komplexní zpracování oblasti prodeje - evidence pohledávek, objednávek odběratelů, nabídek odběratelům, kontraktů, požadavků na servisní činnosti, včetně řízení celého cyklu prodeje od nabídky přes objednávku, dodávku zboží až k fakturaci
     - evidence produktů a skladových zásob
     - evidence majetku
     - evidence zaměstnanců a mezd
     - řízení financí.© 2002, Accelerando, R-Info s.r.o. All Rights Reserved.