Kauzy - Charakteristika systému

     Program Kauzy patří mezi nejnovější produkty společnosti R-Info s.r.o.

     Je vytvářen v souvislosti s rozmachem globální sítě Internet. Základním vývojovým a provozním prostředím je jazyk JAVA a virtuální stroj Javy (tzv. JVM - Java Virtual Machine).

     Řeší problematiku komplexní evidence kauz, generování splátek a evidenci plateb.

Oblasti použití
     Kauzy lze využít v činnosti xxxxx.

Podporované platformy
     JVM je v současné době implementován na všech důležitých operačních systémech včetně MS Windows 95, 98, NT i 2000, Sun Solaris, HP-UX, Digital Unix, Novel Netware 5. S růstem budovaného síťového prostředí je zároveň možné přenášet systém na systém na silnější hardwarové a softwarové vybavení. Datová základna může být uložena v databázových strojích všech předních výrobců těchto produktů včetně Oracle, Progress, Informix, Microsoft, Sybase.

3vrstvá architektura
     Program využívá tzv. 3vrstvou architekturu, tedy rozdělení do tří základních úrovní: klient - uživatelský interface; logika aplikace - vlastní logika; server. Vrstvy logika a server mohou být umístěny na stejném nebo různých strojích.

Díky této architektuře je dosaženo mnoha výhod:
     - zejména výrazné redukce datových toků v počítačové síti (klient dostává pouze požadovaná data)
     - podstatného snížení nároků na koncové síťové stanice (klienta)
     - maximálního využití výkonu počítačových serverů a tím i většího zhodnocení investic do nich
     - otevřenosti systému a současnému zabezpečení proti neautorizovaným zásahům v rozporu s koncepcí systému (technologie CORBA, DCOM, EJB).

Bezpečnost dat
     Kauzy zajišťují zabezpečení dat po stránce přístupu k datové základně na úroveň pole datového záznamu (definováním přístupových práv typu čtení, modifikace), na úroveň souboru (definováním přístupových práv typu přidání záznamu, modifikace záznamu, vyřazení záznamu).

Automatizovaná distribuce a instalace
     Pokročilá technologie pro automatizovanou distribuci a instalaci vrstev klienta (JPM, OSD, Signcode) umožňuje jednoduché nainstalování na zvolený počet klientů najednou.© 2002, Accelerando, R-Info s.r.o. All Rights Reserved.