ISMÚ - JAVA - Charakteristika systému

     Informační systém městského úřadu v jazyce JAVA (ISMÚ - JAVA) je nejnovější verzí původního produktu ISMÚ společnosti R-Info s.r.o. Nabízí řešení pro řízení a zpracování agend místní samosprávy s plným respektováním standardů stanovených pro státní informační systém. ISMÚ lze využít v činnosti městských úřadů od menších měst (cca 5 tis. obyvatel) až po velká města, pro činnost okresních úřadů, komunálních podniků a organizací zabývajících se územní správou.

Podporované platformy
     Nová verze tohoto systému je vytvářena v souvislosti s rozmachem globální sítě Internet. Základním vývojovým a provozním prostředím je jazyk JAVA a virtuální stroj Javy (tzv. JVM - Java Virtual Machine). JVM je v současné době implementován na všech důležitých operačních systémech včetně MS Winsows (95, 98, NT, 2000, XP), Sun Solaris, HP-UX, Linux, Nowell Netware... S růstem budovaného síťového prostředí je zároveň možné přenášet systém na silnější hardwarové a softwarové platformy. Datová základna může být uložena v databázových strojích všech předních výrobců včetně Oracle, MSSQL, Progress, Informix, Sybase, atd.

3vrstvá architektura
     Program SOC využívá tzv. 3vrstvou architekturu, tedy rozdělení do tří základních úrovní: klient - uživatelský interface; logika aplikace - vlastní logika zpracování; server. Vrstvy logika a server mohou být umístěny na stejném nebo na různých strojích.

Díky této architektuře je dosaženo mnoha výhod:
     - zejména výrazná redukce datových toků v počítačové síti (klient dostává pouze požadovaná data)
     - podstatného snížení nároků koncové síťové stanice (klienta)
     - maximálního využití výkonu počítačových serverů a tím i většího zhodnocení investic do nich
     - otevřenosti systému a současnému zabezpečení proti neautorizovaným zásahům v rozporu s koncepcí systému.

Bezpečnost dat
     ISMÚ zajišťuje zabezpečení dat po stránce přístupu k datové základně na úroveň pole datového záznamu (definováním přístupových práv typu čtení, modifikace), na úroveň souboru (definováním přístupových práv typu přidání záznamu, modifikace záznamu, vyřazení záznamu).

Automatizovaná distribuce a instalace
     Pokročilá technologie pro automatizovanou distribuci a instalaci vrstev klientů v síti (JPM, OSD, Signcode) umožňuje jednoduchou automatizovanou instalaci.

Podpora pro řízení tiskových výstupů
     Systém řeší podporu tiskových výstupů v rámci síťového prostředí na libovolné zařízení, ke kterému má příslušný uživatel povolen přístup. Řeší provádění výstupu na lokální tiskárny terminálů v prostředí UNIX (většina klonů operačního systému UNIX lokální tisk nepodporuje).

Propojení s prostředky GIS
     ISMÚ nevyužívá pro svoji potřebu žádný specifický geografický informační systém (GIS). V tomto směru je zachována plná otevřenost systému a možnost propojení s prostředkem GIS, který je vybrán pro potřeby zákazníka jako optimální, nebo je již zákazníkem používán.

Vzájemné propojení programů
     V rámci systému jsou podporovány dvě základní linie propojení: propojení na registry a finanční propojení.

Propojení na registry
     Všechny programy pracují se stejnými centrálními registry (jádro). Propojení zabezpečuje okamžitou aktualizaci společných dat ve všech částech systému.

Finanční propojení
     Umožňuje postupný tok finančních údajů (např. účetních předpisů) z agendy, kde byly vystaveny do programů řešících finanční problematiku (účetnictví; daně, dávky, poplatky).© 2002, Accelerando, R-Info s.r.o. All Rights Reserved.