ISMÚ - Charakteristika systému

     Informační systém městského úřadu (ISMÚ) nabízí řešení pro řízení a zpracování agend místní samosprávy s plným respektováním standardů pro státní informační systémy. Je určen pro práci v sítích PC či terminálech s úplnou realizací víceuživatelského přístupu k datové základně celého systému.

Oblasti použití
     ISMÚ lze využít v činnosti městských úřadů od menších měst (cca 5 tis. obyvatel) až po velká města, pro činnost okresních úřadů, komunálních podniků a organizací zabývajících se územní správou.

Podporované platformy
     Systém je realizován v prostředí otevřených systémů s plnou podporou architektury client - server pro různé typy síťových protokolů (TCP/IP, OSI, LAN Manager, DECNet, Net Bios) a sítí LAN (Novell, ...) nebo vzdáleným připojením terminálů. Provoz je možné realizovat na mnoha platformách operačního systému UNIX (více než 1 000 platforem), MS DOS, WINDOWS, OS2, VMS, BTOS, CTOS. S růstem budovaného síťového prostředí je zároveň možné přenášet systém na silnější hardwarové a softwarové platformy.

Bezpečnost dat
     ISMÚ zajišťuje zabezpečení dat po stránce přístupu k datové základně na úroveň pole datového záznamu (definováním přístupových práv typu čtení, modifikace), na úroveň souboru (definováním přístupových práv typu přidání záznamu, modifikace záznamu, vyřazení záznamu).

Modulárnost a provázanost systému
     Systém je tvořen jednotlivými moduly na principu jejich vzájemné propojitelnosti a komunikace. Většinu modulů systému je možné provozovat i samostatně. Vhodným výběrem modulů lze vytvořit konfiguraci ISMÚ dle konkrétních potřeb a požadavků uživatele.

Podpora pro řízení tiskových výstupů
     Systém řeší podporu tiskových výstupů v rámci síťového prostředí na libovolné zařízení, ke kterému má příslušný uživatel povolen přístup. Řeší provádění výstupu na lokální tiskárny terminálů v prostředí UNIX (většina klonů operačního systému UNIX lokální tisk nepodporuje).

Propojení s prostředky GIS
     ISMÚ nevyužívá pro svoji potřebu žádný specifický geografický informační systém (GIS). V tomto směru je zachována plná otevřenost systému a možnost propojení s prostředkem GIS, který je vybrán pro potřeby zákazníka jako optimální, nebo je již zákazníkem používán.

Vzájemné propojení modulů
     V rámci systému jsou podporovány dvě základní linie propojení: propojení na registry a finanční propojení.

Propojení na registry
     Všechny moduly pracují se stejnými centrálními registry (jádro). Propojení zabezpečuje okamžitou aktualizaci společných dat ve všech částech systému.

Finanční propojení
     Umožňuje postupný tok finančních údajů (např. účetních předpisů) z agendy, kde byly vystaveny do modulů řešících finanční problematiku (účetnictví; daně, dávky, poplatky).© 2002, Accelerando, R-Info s.r.o. All Rights Reserved.